אנטנות סלולריות בהקמה | המשרד להגנת הסביבה

מוקדים לשידורים סלולריים בהקמה של החברות: סלקום, פלאפון, PHI. לפרטים נוספים: https://www.gov.il/he/departments/guides/radio_frequency_radiation

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/antenna_hakama

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך