מיגון בעיר

פירוט מקומות המיגון בעיר: מקלטים, מיגוניות, חניונים תת-קרקעיים, תחנות רכבת תחתית וכו'.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://gisserver.haifa.muni.il/arcgiswebadaptor/rest/services/PublicSite/Haifa_Other_Public/MapServer/1
גרסה 1.0
מחבר (עברית) אגף בטחון עיריית חיפה